Historiska källmaterial

 

Källmaterialet som framför allt används på denna sida är Riksarkivets och Föreningsarkivets material från Jämtland och Härjedalen. Det materialet finns bevarat på Arkivet i Östersund. Förutom originaltexter i form av protokoll, domböcker och brev med mera  finns även samtida affischer, standarer och plakat, fotografier, filmer, ljudupptagningar, kartor, trycksaker och en mängd tidskrifter och böcker. Allt är kvarlevor och berättande källor från sin tid. Av olika anledningar har materialet blivit sparat, ihopsamlat och hamnat på Arkivet i Östersund. Tillsammans utgör de delar av vårt gemensamma kulturarv som berättar om hur livet och verkligheten tedde sig där och då.

Det finns mycket källmaterial i arkiven och vissa delar finns även digitiserat. Det betyder att de är fotograferade och utlagda digitalt. Allt källmaterial  som används i de olika tematan kan man ta del av i digitiserad form här på webbsidan. Handskrivna texter som vi hänvisar till och utgår ifrån finns också att läsa som avskrifter för att underlätta läsandet av texten.