Att hamna i rop och rykte

Att anklaga någon för trolldom eller för att vara häxa, det vill säga att personen hamnade i rop och rykte,  kunde få allvarliga konsekvenser. Om personen blev fälld, riskerade denne dödsstraff. Den som anklagade på falska grunder riskerade också straff för förtal, i form av höga böter eller fängelse.

Om man blivit anklagad kunde man ta upp sin sak på tinget.

Dombok Lit 1 december 1666 kan vi läsa om

Reflektera: kan du förstå hennes brors reaktion? Att inte vilja ha något med henne att göra?
Reflektera: kan du förstå människornas reaktioner, hennes brors till exempel?

hustru Märit Olofsdotter som av en soldat, Nils Andersson hamnat i rop och rykte för trolldom. Som en följd av detta undvek folk henne, till och med hennes egen bror. När hon stod inför tinget visste Tolvmännen (nämndemännen) inget annat än ära och gott om Märit. De kunde även peka ut vilken person det var som börjat sprida dessa rykten. Märit frikändes därför från alla misstankar.

Den 2 november i Hallen, Dombok Hallen den 2 november 1668, dömdes Sigrid Larsdotter i Nygården till fängelse för att hon genom sitt prat och skvaller orsakat pigan Göhle Persdotters trolldomsrykte. Göhle skulle enligt Sigrid satt sjukdom på hennes ko, när de en dag mötts på vägen.

Vid Dombok Ragunda den 18 december 1668 instämdes kaplanen

Reflektera: vilka anledningar kan ha legat bakom dessa allvarliga anklagelser, tror du?
Reflektera: vilka anledningar kan ha legat bakom alla dessa allvarliga anklagelser, tror du?

Hans Bröms för att ha beskyllt Märita Hansdotter för trollkäring. Han försvarade sig med att han bara velat berätta för Märita vilka rykten som gick om henne. Bröms pekade ut några pigor som källan till skvallret. Dessa var inte närvarande vid tinget. Saken sköts därför upp till nästa laga ting.