Hur kom dokumentet till Landsarkivet i Östersund?

Många av våra gamla pergamentsbrev, eller diplom som de också kallas, har samlats in genom olika kampanjer. Just det här dokumentet har överlämnats till oss genom föreningen Heimbygda och Erik Festins försorg.

Erik Festin var museiman, verksam i hembygdsarbetet i Jämtland och Härjedalen och från 1919 landsantikvarie i Jämtlands län. I sitt arbete var han ute på olika insamlingsresor i länet, och har genom dessa räddat en mängd dokument och föremål för eftervärden. Erik Festin ledde också restaureringar av Jämtländska kyrkor, och utförde dessutom en mängd arkeologiska utgrävningar och byggnadshistoriska undersökningar. Efter en utdragen strid med framför allt Härnösand, medverkade han också till att lokalisera Landsarkivet till Östersund 1929.

Förmodligen finns det många fler väldigt gamla och spännande dokument kvar runt om i länet. De kan ligga på vindar eller i källare till gamla hus. En del är inlagda i dörrportaler eller i taknockar. Äger du en gammal gård, ska du alltid vara uppmärksam på lämningar från äldre generationer.