Kroppsstraff

Kroppsstraffet såg olika ut beroende på om du var man eller kvinna. Var du man fick du spöslitning, var du kvinna fick du risning.

Oavsett kön bands du i händerna vid skampålen, så pass att tårna nuddade marken. Du fick en speciell skjorta på dig som lämnade ryggen bar. Beroende på vilket straff som mätts ut fick du sedan ett antal slag. Det högsta straff en man kunde få var ”40 par spö, 3 slag av paret”, vilket innebar att du fick 120 slag av två sammanbundna, drygt meterlånga spön, och dessa byttes efter vart tredje slag.

Att bli avvisad från orten, var en förmildrad dom att jämföra med medeltidens fredlöshet.