Medeltiden

Medeltiden i Sverige brukar räknas från ca 1050 till 1520. Under den här tiden var dock inte Jämtland svenskt, utan norskt. Av det skriftliga material som finns bevarat från medeltiden, finns därför bara en del i Sverige. En stor del finns på Riksarkivet i Norge. Bland annat finns originalet till Jämtlands sigill där.

 

Jämtlands sigill, från 1301.
Jämtlands sigill, från 1301.

 

Pergament

Vid den här tiden använde man sig inte av papper som idag. Istället skrev man på pergament som är gjort av djurskinn. I Sverige använde man sig av detta från ca 1100 (efter kristnandet) och fram till 1600-talet när man istället gick över till  att använda lump, d v s ett slags papper gjort av tygfibrer. Först vid mitten av 1800-talet började man göra papper av träfiber i Sverige.

Det var med andra ord svårt och dyrt att få tag på pergament. De pergament som finns bevarade handlar ofta om ägande. Kungen skänker mark, någon ärver, gränsen mellan två tomter ska gå här…

Här ser du ett exempel på just ett sådant dokument. Kung Håkan skänker mark till Peter i Börön, Lockne socken i Jämtland. Dokumentet är daterat till 1371.

Vad säger dokumentet mer?

Avskrift

Håkan Magnussons sigill
Håkan Magnussons sigill

Vem var kung Håkan?

Vad menas med sex mäns prövning?

Vad vet vi om Peter Alexandersson?

Historisk karta över Våge och Borön (1761/1763)

HIstorisk karta över Berget under Förbergs by i Revsund (1798)

Översiktsbild över området. Klicka på länken för att få fram kartan.
Översiktsbild över området. Klicka på länken för att få fram kartan.

Översiktskarta över området

Hur kom dokumentet till Landsarkivet i Östersund?

Lite om Jämtland vid den här tiden

Vad är ett pergament?

Vad kan ett gammalt pergament berätta om medeltiden?