Medeltiden

Vad syftar temat till?

Vad kan ett pergament från medeltiden berätta?

Ett pergament är ett brev gjort av skinn. I Sverige använde man sig av detta från ca 1100 (efter kristnandet) och fram till 1600-talet.

Det var svårt och dyrt att få tag på pergament. Därför användes de bara till att skriva ner det allra viktigaste. De pergament som finns bevarade handlar ofta om ägande, t ex att kungen skänker mark, någon ärver, var gränsen mellan två tomter ska gå och så vidare.

Här ser du ett exempel på just ett sådant dokument. Kung Håkan skänker mark till Peter i Börön, Lockne socken i Jämtland.

Men vad säger dokumentet?

Avskrift

Vem var kung Håkan?

Håkan Magnussons sigill
Håkan Magnussons sigill

Vad menas med sex mäns prövning?

Vad vet vi om Peter Alexandersson?

Historisk karta över Våge och Borön (1761/1763)

Historisk karta över Berget under Förbergs by i Revsund (1798)

Översiktskarta över området

Översiktsbild över området. Klicka på länken för att få fram kartan.
Översiktsbild över området. Klicka på länken för att få fram kartan.

Hur kom dokumentet till Landsarkivet i Östersund?

Lite om Jämtland vid den här tiden

Mer om pergament