Arbetskompanier

Uppgifter

 • Vad är kommunism? Diskutera vad ideologin egentligen innebär.
 • Varför ansåg man att kommunister kunde vara farliga för samhället?
 •  Vad är ett koncentrationsläger?
  Hur länge har begreppet funnits?
  Är det bara i Tyskland det funnits koncentrationsläger?
  Använd dig både av wikipedia.se och ne.se!
 • Vad är skillnaden mellan koncentrationsläger, förintelseläger, arbetsläger, arbetskompanier och fångläger?
 • Varför ansåg militären att man skulle införa arbetskompanier?
 • Läs brevet till stadsrådet Per Albin Hansson (som sedan blev statsministern). Vad står det? Vad tycker kvinnan som skriver brevet om arbetskompanierna?
 • Vad anser du om att man hade arbetskompanier i Sverige? Argumentera för din åsikt!

 Förmågor

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för  att skapa historisk kunskap
   
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
   
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser