Hjälparbete

 Uppgifter

 1. Beskriv med egna ord vad humanitärt hjälparbete är!
 2. Vilka organisationer eller föreningar känner du till som håller på med hjälparbete idag?
 3. På sidan finns två affischer, en för Röda korset och en för svenska Norgehjälpen. Titta noga på bilderna, och beskriv hur du tolkar dem! Vad finns det för symboler och meddelanden i bilderna?Norgehjälpen                      Rödakorsveckan
 4. Jämför dåtidens humanitära hjälparbete med dagens. Vilka länder och grupper är målet för dagens humanitära hjälpverksamhet?
 5. Hur ser hjälpverksamheten ut idag? Är den utformad på samma sätt som under 1940-talet? Eller gör man annorlunda?
 6. Nedanstående bild är tagen från Röda korsets hemsida hösten 2014. Vad är budskapet i den bilden, och hur skiljer det sig från bildbudskapet från 1940-talet?
  Röda korset ebola
 7. Vilka skillnader och likheter finns i dagens humanitära hjälparbete jämfört med tiden under andra världskriget?
 8. Vad är din inställning till hjälparbete? Ska man skänka pengar? På vilket sätt kan man mer hjälpa till? Jämför din och dina kompisars inställning till hjälparbete med hur det var under andra världskriget. På vilka sätt skiljer det sig?

 

Förmågor

  • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
  • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner