Neutralitet

  Uppgifter

 1. Neutralitet; vad är det och vad innebär det?
 2. Idag har vi i Sverige bestämt att vi ska vara neutrala i krig och alliansfria i fred. Vad innebär det?
 3. När hela Europa var i krig, och Tyskland invaderat både Norge och Danmark, tillät den svenska regeringen (som var en samlingsregering vilket innebär att alla partier styr tillsammans – och gemensamt tar ansvar för de beslut man tar) att man skulle tillåta tyskarna att transportera personer, djur och förnödenheter genom Sverige. Var vi då fortfarande ett neutralt land? Och tycker du att man fattade rätt beslut? Argumentera för hur du tycker!
 4. Anser du att vi ska vara neutrala – och kan vi vara det? Eller bör vi gå med i Nato?
 5. Läs brevet om kränkning. Vad har hänt? Varför är brevskrivaren så upprörd? Hur och varför uppkommer ett sådant rykte som det står om i brevet? Är det ett farligt rykte? Vad kan det få för konsekvenser?
 6. På sidan hittar du en lista över tyska soldater och officerare som åkte via Storlien den 6 augusti 1940. Hur gamla var de yngsta killarna som var med?
 7. Läs polisrapporten om händelsen på tågstationen den 17 december 1941. Tänk dig in i situationen. Hur upplever du poliskonstapel B Skoglund? Fundera över varför han tar situationen så allvarligt! Vad är han rädd för?

Förmågor

 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor, och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
   
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
   
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
   
 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelse, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer