Övning En svensk soldat

forsvarsber_undersaker

 •  Vilket datum är detta dokument skrivet?
 • Vad hände den dagen ute i Europa?
 • Dokumentets första mening lyder:
   ”Härmed har jag äran, meddela, att förstärkt försvarsberedskap är anbefalld, varvid vissa delar av landstormen inkallas till värnpliktstjänstgöring.”Vad betyder den meningen egentligen?
 • Om man i dag vill få fram samma budskap, hur hade du formulerat dig då? Skriv en mening med modern svenska, men med samma innehåll!
 • Om du ska förmedla samma budskap genom en tidningsartikel, hur skriver du då? Och om du ska förklara för ett barn vad det är som händer – hur ändrar du uttrycket då?
 • Pastorsämbetet i Undersåker får i uppdrag att göra tre saker. Vilka?
 • Utifrån brevet förstår man att kyrkan har en central roll för att få ut budskapet om förhöjd beredskap till folket. Varför tar försvarsmakten hjälp av just kyrkan tror du?

  Övning bildanalys

 • Titta på bildspelet på sidan. Läs om bilderna. Välj sedan en bild, och tänk dig att du är en av personerna på bilden. Skriv en berättelse om vad som hände när kortet togs. Var utspelar det sig? När hände detta? Varför togs kortet? Hur kände du dig i just den situationen?
 • Klicka på bilden med Ulla Billquist och lyssna på sången ”Min soldat”. På Youtube kan man läsa följande kommentar från december 2010 till sången:”Ulla Billquist och Min soldat stärkte försvarsviljan i Sverige under andra världskriget mer än något annat. Min pappa låg vid en infanteribataljon vid norska gränsen och han var en av de få som skottskadades där. Varje gång han sedan hörde denna sång på radion efter kriget, rann tårar längs kinderna och jag förstår honom.”
 • När du lyssnat på sången, varför tror du att den sången betydde och berörde så mycket?

  Förmågor

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
   
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
   
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
   

Övning En svensk soldat som pdf