Propaganda

Uppgifter

 1. Vad betyder ordet propaganda?
 2. ”En bild säger mer än tusen ord”, brukar man säga. Vad säger den här bilden till dig?

Valaffisch arbetarpartiet
4. Vad är bilden för typ av källa?
5. Vem står bakom den?
6. Som symbol för Sveriges beredskap använde Försvarsmakten tigern. Bilden har mer än en betydelse. Vad ville man säga med den?
En svensk tiger

7. Läs Hitlers dagorder från 1 januari 1943. Försök sammanfatta vad Hitler vill säga.

8. Slaget vid Stalingrad, och operation Barbarossa pågår för fullt vid den här tidpunkten. Ta reda på hur det egentligen ”stod” i kriget. Hur var läget ute i Europa när Hitler skriver brevet?

9. På vilket sätt är dagorden propaganda?

10. Om ni hittar ett hus från början av 1900-talet där svastikan är en del av stuckaturen (mönstret), innebär det då att det har med nazism att göra?

11. Symboler används ofta utan att vi ens tänker på dem. Riksarkivet har Janusansiktet som symbol för sin verksamhet. Den föreställer en gubbe som ser både framåt och bakåt. Varför tror du vi har just den som symbol?

logga Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund

12. Ta hjälp av tidningar, nätet eller gå ut på stan. Hitta fem symboler som används idag. Rita av dem och låt en kompis gissa vad de står för!

 

Förmågor

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
   
 • Kommunicera ed bilder för att uttrycka budskap
   
 • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
   
 • Söka information från olika källor och värdera dessa

Övning Propaganda som pdf