Spioner och kurirer

Övningar

1.  Läs om den svenske spionen.
a)     Vad är det för typ av dokument?

b)     Vem är det som skrivit dokumentet?

c)     Vem spionerar på vem?

d)     Titta på en karta – hur långt från svenska gränsen ligger Meråker?

e)     Var ligger Tännäs?

f)      Vem är ”Per Albin”?

g)     Vad tror du det står på lappen?

h)     Vad tror du uppgiftslämnaren egentligen gjorde i stugan där allt utspelade sig?

i)      Finns det anledning att vara källkritisk till dokumentet/personen som lämnat uppgifterna eller de uppgifter som blivit lämnade? Motivera ditt svar.

Förmågor

  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap