Läslist ”Uppdraget”- material

Läslist med utgångspunkt i boken ”Uppdraget” av Camilla Lagerqvist från Wahlströms förlag riktar sig till barn i årskurs 4.  I boken får man följa tre ungdomar som lever i skuggan av andra världskriget nära den norska gränsen. I besöket på Arkivet tar vi utgångspunkten att händelserna i boken likaväl kunde ha kunnat utspelat sig i Jämtland och lyfter liknande lokala exempel på sådant som man får ta del av i boken. 

Det material som vi här delar med oss av är något som ni kan välja att fortsätta arbeta med i klassrummet på egen hand om ni önskar. Det passar bra efter att ni varit på besök hos oss på Arkivet och på Jamtli. I detta fall handlar det om en uppgift som stimulerar lusten att skriva genom verkliga flyktingöden där man blandar fakta från de historiska källmaterialen med sin egen fantasi.

Materialet innehåller;

1) En kortare instruktion till skrivuppgiften. Skrivuppgift Uppdraget
2) En s.k. ”Flyktingliggare” från Frostvikens Landsfiskals arkiv åren 1941- 1945 där man får korta noteringar gällande vilka flyktingar som passerade gränsen från Norge till Sverige vid denna station, samt en avskrift. Flyktingliggare Pdf och Avskrift – Flyktingliggaren
3) ”Frostvikens Landsfiskals Flyktingärenden 1940- 1945”. Nedtecknade uppgifter och information om flyktingarna ovan. Flyktingärenden pdf

Har ni frågor rörande materialet så är ni självklart välkomna att höra av er!