censur

Övning Arbetskompani

 Förmågor Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för  att skapa historisk kunskap   Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv   Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser   Uppgifter Vad är kommunism? Diskutera vad ideologin egentligen innebär. …

Övning Arbetskompani Läs mer »

Andra världskriget

Kriget bröt ut den 1 september 1939. Sveriges statsminister Per Albin Hansson talade i radio till svenska folket samma kväll: Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut… För Sveriges del smög sig kriget allt närmare. Riktigt kännbart blev det …

Andra världskriget Läs mer »