Etikettarkiv: censur

Övning Arbetskompani

 Förmågor

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för  att skapa historisk kunskap
   
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
   
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

 

Uppgifter

 1. Vad är kommunism? Diskutera vad ideologin egentligen innebär.
 2. Varför ansåg man att kommunister kunde vara farliga för samhället?
 3. Vad är ett koncentrationsläger?
  Hur länge har begreppet funnits?
  Är det bara i Tyskland det funnits koncentrationsläger?
  Använd dig både av wikipedia.se och ne.se!
 4. Vad är skillnaden mellan koncentrationsläger, förintelseläger, arbetsläger, arbetskompanier och fångläger?
 5.  Läs källtexterna på arkivochlarande.se / arbetskompani / agitation och redogör för varför militären ville ha arbetskompanier.
 6.  Läs brevet till stadsrådet Per Albin Hansson (som sedan blev statsministern). Vad står det? Vad tycker kvinnan som skriver brevet om arbetskompanierna?
 7.  Vad anser du om att man hade arbetskompanier i Sverige? Argumentera för din åsikt!
 8.  Diskutera i klassen: Var går gränsen för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i Sverige? I dag är det stora diskussioner kring Sverigedemokraterna. Dels handlar de om huruvida Sverigedemokraterna ska få sprida rasistiska budskap, dels huruvida andra politiker måste acceptera de folkvalda ledamöterna från Sverigedemokraterna som nu sitter i Riksdagen. Hur kan man tänka runt detta?

  Skriv ut som pdf

Andra världskriget

Kriget bröt ut den 1 september 1939. Sveriges statsminister Per Albin Hansson talade i radio till svenska folket samma kväll:

Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut…

För Sveriges del smög sig kriget allt närmare. Riktigt kännbart blev det då våra grannländer drogs med i krigets fasor. Finland anfölls av Sovjetunionen den 30 november 1939 och Tyskland anföll både Danmark och Norge den 9 april 1940.

Beredskapstid

En svensk tiger

Över gränsen

 1. Flyktingar från Norge
 2. Flyktingbarn från Finland
  1. Helmis berättelse
  2. Om Helmi
 3. Flyktingar från övriga Europa
 4. Beredskapssjukhuset på Frösön
Bombning av Namsos
Bombning av Namsos