Etikettarkiv: demokrati

Övning Arbetskompani

 Förmågor

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för  att skapa historisk kunskap
   
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
   
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

 

Uppgifter

 1. Vad är kommunism? Diskutera vad ideologin egentligen innebär.
 2. Varför ansåg man att kommunister kunde vara farliga för samhället?
 3. Vad är ett koncentrationsläger?
  Hur länge har begreppet funnits?
  Är det bara i Tyskland det funnits koncentrationsläger?
  Använd dig både av wikipedia.se och ne.se!
 4. Vad är skillnaden mellan koncentrationsläger, förintelseläger, arbetsläger, arbetskompanier och fångläger?
 5.  Läs källtexterna på arkivochlarande.se / arbetskompani / agitation och redogör för varför militären ville ha arbetskompanier.
 6.  Läs brevet till stadsrådet Per Albin Hansson (som sedan blev statsministern). Vad står det? Vad tycker kvinnan som skriver brevet om arbetskompanierna?
 7.  Vad anser du om att man hade arbetskompanier i Sverige? Argumentera för din åsikt!
 8.  Diskutera i klassen: Var går gränsen för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i Sverige? I dag är det stora diskussioner kring Sverigedemokraterna. Dels handlar de om huruvida Sverigedemokraterna ska få sprida rasistiska budskap, dels huruvida andra politiker måste acceptera de folkvalda ledamöterna från Sverigedemokraterna som nu sitter i Riksdagen. Hur kan man tänka runt detta?

  Skriv ut som pdf

Om oss

logga Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund               logga Föreningsarkivet i Jämtlands län

 

Ansvarig för sidan är Föreningsarkivet i Jämtlands län tillsammans med Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund.

Producenter av sidan är Eva Tegnhed, Mia Nilsson och Jim Hedlund. De är utbildade pedagoger  med bakgrund inom både förskola, grundskola och gymnasium.

Vi har i uppgift att sprida kunskap om och ur arkiv, och vill göra det på ett lustfyllt sätt. Barn och ungdomar, vuxna och seniorer är alla välkomna till vår verksamhet. Vi tror också att det är viktigt att man redan som liten kommer i kontakt med arkiven och får kunskap om hur viktiga arkiven är i samhället och vad de innebär för demokratin. Dessutom finns det ju så mycket spännande information i dem!

Genom den här sidan hoppas vi på att kunna tillgängliggöra materialet på ett lättsamt sätt, så att det enkelt kan användas både av skolor, studiegrupper och allmänheten i gemen.

Besök gärna hemsidan för Arkivet i Östersund och läs mer om oss och vad som händer på plats!

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor!

Sidansvarig: Eva Tegnhed[at]faj.se

Demokratisering

Demokrati är ingenting man bara får. I Sverige brukar vi säga att vi fick allmän och lika rösträtt 1921. Men detta är inte alldeles sant, och mycket hände dessförinnan.

Runt år 1900 var det många olika grupper i samhället som stod utanför rösträttssystemet. Många av dem försökte påverka politiker med olika argument, så att just de skulle få möjlighet att delta. Den stora gruppen var arbetarna inom industri och jordbruk. Vissa gruppers röster hördes inte alls, till exempel minoritetsgrupper och människor med funktionsvariationer.

Den stora gruppen med arbetare insåg att samtidigt som de krävde att få delta, måste de själva också förbättra sina kunskaper inom olika områden. I en framtid där de fått igenom sina krav, måste de själva också kunna ta ansvar inom politiken. Ett sätt många valde var att starta en diskussionsklubb.

Här finns exempel från två olika byar i Jämtland där “vanliga” ungdomar samlas och diskuterar olika frågor. De tränar på att lyfta en fråga, prata inför andra genom att argumentera och sedan även leda mötet och ibland också skriva protokoll.  Kunskaper som de själva menar är viktiga att kunna inför framtiden då de alla förhoppningsvis har rösträtt. Denna typ av diskussionsklubbar var vanliga inom fackförenings- och nykterhetsrörelsen.

Om diskussionsföreningar i Jämtland

Vad diskuterade ungdomarna om?

Diskussionsföreningen “Tyst”

Diskussionsföreningen “På Lek och Allvar”

Läs mer

Vaddå demokratisering?

Hur växte demokratin fram i Sverige?

Riksdagens historia

Tvåkammarsystemet