demokrati

Övning Arbetskompani

 Förmågor Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för  att skapa historisk kunskap   Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv   Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser   Uppgifter Vad är kommunism? Diskutera vad ideologin egentligen innebär. …

Övning Arbetskompani Läs mer »

Om oss

                 Ansvarig för sidan är Föreningsarkivet i Jämtlands län tillsammans med Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund. Producenter av sidan är Eva Tegnhed, Mia Nilsson och Jim Hedlund. De är utbildade pedagoger  med bakgrund inom både förskola, grundskola och gymnasium. Vi har i uppgift att sprida kunskap om och ur arkiv, och vill göra det på ett lustfyllt sätt. Barn och …

Om oss Läs mer »

Demokratisering

Demokrati är ingenting man bara får. I Sverige brukar vi säga att vi fick allmän och lika rösträtt 1921. Men detta är inte alldeles sant, och mycket hände dessförinnan. Runt år 1900 var det många olika grupper i samhället som stod utanför rösträttssystemet. Många av dem försökte påverka politiker med olika argument, så att just …

Demokratisering Läs mer »