samhälle

Om oss

                 Ansvarig för sidan är Föreningsarkivet i Jämtlands län tillsammans med Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund. Producenter av sidan är Eva Tegnhed, Mia Nilsson och Jim Hedlund. De är utbildade pedagoger  med bakgrund inom både förskola, grundskola och gymnasium. Vi har i uppgift att sprida kunskap om och ur arkiv, och vill göra det på ett lustfyllt sätt. Barn och …

Om oss Läs mer »

Demokratisering

Demokrati är ingenting man bara får. I Sverige brukar vi säga att vi fick allmän och lika rösträtt 1921. Men detta är inte alldeles sant, och mycket hände dessförinnan. Runt år 1900 var det många olika grupper i samhället som stod utanför rösträttssystemet. Många av dem försökte påverka politiker med olika argument, så att just …

Demokratisering Läs mer »