Skip to main content

- med källor från Jämtland och Härjedalen

Övning Arbetskompani

 Förmågor Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för  att skapa historisk kunskap   Uttrycka och värdera olika ståndpunkter […]

Demokratisering

Demokrati är ingenting man bara får. I Sverige brukar vi säga att vi fick allmän och lika rösträtt 1921. Men […]