Övning: Lägg pussel med källorna

Förmågor

  • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder för att skapa historisk kunskap.
  • Analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
  • Analysera samhällsstrukturer
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden
  • Reflektera över mänskliga rättigheter

Övning

Låt eleverna arbeta med olika dokument kring samma tema.

Emma Kristina är född 1893, och ställs inför rätta anklagad för fosterfördrivning. Alla dokumenten nedan speglar något ur Emma Kristinas historia.

Låt eleverna arbeta med ett dokument i taget, och själva försöka dra slutsatser kring vad som hänt genom att ställa sig frågorna:

  1. Vem har upprättat dokumentet?
  2. När är det skrivet?
  3. Vilken information kan jag få ut av det?

 

Uppslag i fångrullan för 1893, Jämtlands läns cellfängelse. Fången heter Emma Kristina
Uppslag i fångrullan för 1893, Jämtlands läns cellfängelse. Hur såg Emma Kristina ut? Vad hade hon för kläder och tillhörigheter när hon kom till fängelset? Varför är hon där? Hur länge satt hon?

 

Läs underlaget för häktningen här (Bilaga A ur domstolshandlingarna.)
Avskrift av densamma

 

Dödsattesten för dottern
Dödsbevis, bevarat i Stadsläkarens arkiv. Vad heter barnet? När föds och dör hon? Vad är anledningen?

 

 

Dotterns födelse är antecknad i födelseboken för Östersunds församling
Dotterns födelse är antecknad i födelseboken för Östersunds församling. Vad hittar du mer för information kring Emma Kristina här? All information här stämmer inte med det du hittade i dödsattesten. Varför? Kan de källkritiska frågorna ”när skrevs källorna” och ”av vem” hjälpa dig att prioritera vilken du ska tro på?

 

 

Emma Kristina0015

I avräkningsboken förs både inkomster och utgifter in. Man kan se att Emma Kristina tjänat pengar på att laga kronopersedlar (kläder från militären) och använt pengarna till tvål och porto
I avräkningsboken förs både inkomster och utgifter in. Vad har hon tjänat pengar på, och vad har hon sedan använt dem till?

 

Straffjournal från Cellfängelset i Jämtlands län. Vad har Emma Kristina dömts till här? När? och Varför?
Straffjournal från Cellfängelset i Jämtlands län. Vad har Emma Kristina dömts till här? När? och Varför?