Brev hem

Olof Liljegren är 28 år när han emigrerar till Amerika 1857. Väl där tar han värvning och strider för nordstaterna i amerikanska inbördeskriget.

Kvar hemma i Boggsjö, Jämtland, finns hans pappa Jonas. Breven Olof skickar hem till honom sparades.

De rymmer berättelser om allt från sammandrabbningar med indianer och synen på slavar till beskrivningar av det nya landet och personliga upplevelser av kriget men också av vänskapen mellan soldaterna.

Läs breven, eller avskrifter av dem, här.

Om Olof

Brev A 1857(avskrift)       Liljegren original brev A

Brev B första våren(avskrift)   Liljegren original brev B

Brev C 1861(avskrift)    Liljegren original brev C

Brev D(avskrift)   Liljegren original brev D

Brev E 1862(avskrift)   Liljegren original brev E

Brev F 1862(avskrift)   Liljegren original brev F

Brev G 1862(avskrift)   Liljegren original brev G

Brev H 1862(avskrift)  Liljegren original brev H

Brev I 1863(avskrift)   Liljegren original brev I

Brev J 1863(avskrift)   Liljegren original brev J

Brev K 1862 vinter eller forts. 1863 jan(avskrift)   Liljegren original brev K

Brev L 1863(avskrift)   Liljegren original brev L

Brev M 1863(avskrift)  Liljegren original brev M

Brev N 1863(avskrift)    Liljegren original brev N

Brev O 1863(avskrift)   Liljegren original brev O

Brev P 1864(avskrift)  Liljegren original brev P

Brev Q 1864 Sorgebrevet(avskrift)  Liljegren original brev Q

Brev R 1864 från Eric Bång   Liljegren original brev R