Vem var Olof Liljegren?

Olof föddes den 4 oktober 1829 i Boggsjö, Sundsjö socken i Jämtland, och döptes en vecka senare, den 11 oktober. Hans mamma var Cristina Olofsson, född 13 januari 1801 och hans pappa var gästgivaren Jonas Nilsson, född i Lit 15 mars 1795. I husförhörslängden ser man att båda föräldrarna har goda kunskaper i läsning och förståelse. De gifte sig 1821, då 20 och 26 år gamla.

Olof har flera syskon, tre äldre och sex yngre. Äldst var Catharina Jonsdotter född 1822, och yngst var Juliana född 1843

Catharina, född 1822
Nils, född 1825
Märta, född 1827
Olof, 1829
Margaretha, född 1831
Ingrid Christina, född 1833
Jonas, född 1835
Johannes, född 1837
Juliana, född 1841 men som dör tidigt
Juliana, född 1843

I husförhörslängden kan man också se att både Olof och Margaretha drabbades av sjukdomen smittkoppor.

Mamma Christina beskrivs som sjuklig, och dör 1845. Även pappa Jonas är sjuk 1845 men tillfrisknar.

Olof emigrerar

I utflyttningsboken för Sundsjö socken 1857 står att bondsonen Olof Jonsson flyttat till Amerika (Sundsjö A1:6, s 192). Prästen har angett en 1a vid noteringen om läskunnighet. Andra har fått 4. I sitt första brev hem ursäktar han också sitt skrivande. Han ber dem slänga breven när de läst dem, så ingen ska se hur illa han skriver. 

Enligt en tidningsartikel kom han till Förenta staterna den 3 oktober 1857. Där höll han på med olika saker fram till hösten 1861 då han tog värvning för att delta på nordstaternas sida i amerikanska inbördeskriget. Han skrevs in i armén; 3:e Minnesota infanteriregementet. I striden vid Narsville befordrades han till sergant. Kort därpå blev både han samt största delen av regementet tillfångatagna. Så småningom blir de frigivna igen. När de återvänder blev de anfallna av en grupp indianer. Eftersom det inte fanns någon officerare som kunde ta ledningen i striden ställde sig Liljegren i spetsen för regementet och utkämpade en långvarig men lycklig strid. Efter detta befordrades han till löjtnant. I samband med en strid i Arkansas 1864 skadas Olof. Han dör senare av skadorna. Olof är då 35 år gammal.

1862 kan man se att storebror Nils tillsammans med sin fru Agnes Persdotter tagit över ansvaret för gården i Boggsjö.

Vem var Olof då? Han som brev M handlar om?

Jo, det var storasyster Catharinas son, Jonas Olof Pehrsson. Han är född utom äktenskapet, och kallas därför ”oäkta”. Att vara född utanför äktenskapet på den här tiden, innebar dels att mamman var ensam försörjare för sig och barnet vilket inte var lätt i bondesamhället. Dels betydde det också att man inte var så högt ansedd. Jonas Olof är född på annandagen, den 26 december 1853. 1876, kan vi i husförhörslängden se att han döms för stöld till 1 år och 4 månaders straffarbete och förlust av sitt medborgerliga förtroende. Han sitter inne till mars 1878, och flyttar sedan till Lit. (Sundsjö socken; A1:8 bild 300 s 24)