Att bli gammal

I Sverige idag har vi väl utbyggda system för att han hand om sjuka, gamla, föräldralösa osv. Under 1800-talet fanns inte detta på samma sätt, samtidigt som behoven var oändligt stora. Gamla och sjuka fick tas om hand av familjen. Om någon sådan inte fanns blev det fattigstugan eller så fick man flytta runt mellan olika familjer. Många gånger blev bördan tung med en till i hushållet där familjen redan hade många barn och bodde trångt.

I slutet av 1800-talet fanns ett stort samhällsengagemang bland olika föreningar. De arbetade för ett mer jämlikt och bättre samhälle. En av dessa föreningar var Kvinnliga Missions-arbetare (KMA). De byggde ett ålderdomshem i Undersåker 1908,Fjällgård. Här togs bara samer, eller lappar som man sa då, emot. Föreningen var en frikyrkoförening, som stod nära svenska kyrkan och som arbetade för att sprida sin syn på religion både inom Sverige och utomlands.

Dokumentet är ett utdrag ur Fjällgårds inskrivningsbok. Här skrevs alla som bodde på ålderdomshemmet in. En av de är Sophia.

Här hittar du dokumentet i original

Här hittar du en avskrift

Läs igenom dokumentet och fundera sedan utifrån dessa frågor

Frågor

  • Vad berättar anteckningarna om Sophia och hennes man?
  • Vilken typ av liv har Sophias levt enligt texten?
  • Vems bild av Sophia är det som kommer fram?
  • Tror du att Sophia fick se vad som skrevs om henne? Tror du att hon skulle hålla med om det som står?

Diskussionsfrågor

  • Om Sophia tittat tillbaka på sitt liv och berättat för dig om det, hur tror du att hon skulle ha beskrivit det?
  • På Sophias tid var fattigdom en naturlig del av samhället, många levde under svåra förhållanden med dåliga bostäder, lite och ensidig mat, brist på skolgång och små möjligheter att påverka sin situation. Hur ser det ut i Sverige idag? Hur ser det ut i Europa i övrigt?