Frågor till ålderdom

Frågor

  • Vad berättar anteckningarna om Sophia och hennes man?
  • Vilken typ av liv har Sophias levt enligt texten?
  • Vems bild av Sophia är det som kommer fram?
  • Tror du att Sophia fick se vad som skrevs om henne? Tror du att hon skulle hålla med om det som står?

Diskussionsfrågor

  • Om Sophia tittat tillbaka på sitt liv och berättat för dig om det, hur tror du att hon skulle ha beskrivit det?
  • På Sophias tid var fattigdom en naturlig del av samhället, många levde under svåra förhållanden med dåliga bostäder, lite och ensidig mat, brist på skolgång och små möjligheter att påverka sin situation. Hur ser det ut i Sverige idag? Hur ser det ut i Europa i övrigt?