Frågor till avtalet

Läs igenom dokumentet (moderniserad avskrift finns).

Vad kan du utläsa i texten om:

Vilken sysselsättning anställs Jonas för?

Hör inte slakt till en bondes arbete, så varför behöves en person just för dessa sysslor tror du? (till din hjälp har du även ett dokument som berättar mer om synen på slakt).

Hur mycket får han i lön för det han gör? (För att omvandla lönen till dagens värde kan du  gå in på denna länk.)

Kommer lönen regelbundet?

Går det för Jonas att överleva på denna lön tror du?

Vilka krav ställer sockenstämman på Jonas, och varför har gjort det tror du?

Ett av kraven är att han inte får lämna socknen utan lov, av vilken anledning var detta så viktigt att det skrivs in, tror du?

Är det rimliga krav tycker du?

Är det krav man skulle ställa idag om man anställde en person?

Sammanfatta vad du fått reda på om Jonas och hans situation.