Mer om Sophias familj

I början av 1800-talet hade vi kyrkogångsplikt i Sverige. Det innebar att man var tvungen att närvara vid högmässan varje söndag. Det var också tvång på att man skulle närvara vid husförhören en gång per år. Då skulle prästen bland annat kontrollera församlingens kristendoms- och läskunskaper.

Alla som bodde i socknen gick till samma kyrka. De boende i socknen tillsammans med prästen avgjorde om man verkligen hörde till. Höll man sig inom regelverket fick man höra till, men bröt man mot dem stod man definitivt utanför och då fick man svårare att klara sig.

Fundera: I husförhörslängden, har prästen skrivit in alla de som bodde i hans socken. Varför gjorde han det, och varför var det viktigt?

Husförhörslängden är en av prästens alla böcker. Det var i den han bland annat antecknade hur bra invånarna var på att läsa och förstå kristendomskunskap. Men även andra saker om människorna. Prästen använder många olika symboler för sina anteckningar.   Till er hjälp för att svara på frågorna har du dokumentet från Husförhörslängden och en sida  som förklarar prästens olika symboler. Du kan börja med att titta på de förtryckta rubrikerna högst upp på sida så ser du vad prästen har att anteckna.

Här hittar du dokumentet i original

Här hittar du en avskrift

Här hittar du förklaringarna till prästens symboler

Frågor

Bra att veta: Förr i tiden fick barnet sitt efternamn utifrån vad pappan hette i förnamn. Sophias pappa hette alltså Pål. En bror med samma pappa hette alltså Pålsson.
  • Leta reda på Sophia, hur ser hennes familj ut?
  • Titta på de övriga namnen, är personerna på sidan släkt med varandra? Titta på både namnen och när de är födda.
  • Tyd prästens noteringar i anslutning till Sophia och hennes bror Jonas namn . Vad tror du att detta betyder?

Läser och förstår

  • Hur tyder du symbolerna?
  • Kan man se likheter eller skillnader mellan familjerna? Varför tror du att det är så?

Frejd (karaktär, hur personen är):

  • Titta vad som är antecknat vid de olika personerna. Vad kan du utläsa för information?
  • Personerna på den övre halvan av sidorna har anteckningar i kolumnerna med årtal, men inte de personer som står längst ner. Varför är det så tror du?

Sammanfatta nu vad du kommit fram till. Vad kan du berätta om Sophia och hennes familj?

Överst på sidan står en rubrik – Socknelappar. Personerna som står på sidan kallas alltså av prästen för sockenlappar. Genom att titta på ett annat dokument som rör Sophias mammas kusin, får vi veta mer om detta.

Gå tillbaka till förra sidan och titta på Jonas avtal.