Frågor till uppteckningar

Lägg märke till: Vem är det som berättar? När gör personen det? När är personen född?

 

Frågor

Läs igenom samtliga dokument, och svara sedan på frågorna.

  • Hur beskrivs sockenlapparna i dessa uppteckningar?
  • Är beskrivningarna samstämmiga?
  • Om inte, vad skiljer dem åt?

 

  • Hur bedömer du dessa källor utifrån de källkritiska perspektiven?
  • Vilken information kan du få från dessa källor? Tänk på begreppen kvarleva och berättande källa.