Frågor till Husförhörslängd 1853

FRÅGOR

 • Vad hette personerna?
 • Hur var de släkt med varandra, tror du? Titta på både namnen och när de är födda?
 • Tyd prästens noteringar i anslutning till Sophia och Jonas namn längst nerpå sidan. Vad tror du att detta betyder?

Kolumnen koppor: vad betyder den?  

 • Varför var det viktigt att anteckna?
 • Varför var det prästens sak att anteckna detta?
 • Kolumnen läser och förstår
 • Hur tyder du de symboler som är antecknade där?
 • Varför var det viktigt att skriva in detta för prästen?

Kolumnen frejd:

 • Titta vad som är antecknat vid de olika personerna. Vad kan du utläsa för information?
 • Personerna på den övre halvan av sidorna har anteckningar i kolumnerna med årtal, men inte de personer som står längst ner. Varför är det så tror du?
 • Vad är det för anteckningar prästen gjort i dessa kolumner?
 • Varför var detta viktigt för prästen att anteckna?

Sammanfatta nu vad du kommit fram till för svar på frågorna. Vad kan du berätta?

Överst på sidan står en rubrik – Socknelappar. Personerna som står på sidan kallas alltså av prästen för sockenlappar. Genom att titta på ett annat dokument som rör Sophias mammas kusin, får vi veta mer om detta.

Gå tillbaka till förra sidan och titta på Jonas avtal.