Anställning som sockenlapp

Innan det fanns kommuner och politiker så fanns sockenstämman som ansvarade för till exempel vägunderhåll, brobyggen och skola för att nämna några områden. År 1841 skriver sockenstämman i Bergs socken  ett avtal med Jonas Jönsson i Bergsbyn. Det är i grunden samma kontrakt som hans pappa haft tidigare.

Avtal med sockenlappen Jonas

Här hittar du även en avskrift av dokumentet

FRÅGOR

Titta på dokumentet, och fundera utifrån följande frågor?

  • Vilken sysselsättning anställs Jonas för?
  • Hör inte slakt till en bondes arbete? Varför behöves en person just för dessa sysslor tror du?

Här hittar du ett uppteckning som visar på synen just kring slakt

  • Hur mycket får han i lön för det han gör?

För att omvandla lönen till dagens värde kan du gå in på denna länk.

  • Kommer lönen regelbundet?
  • Går det för Jonas att överleva på denna lön, tror du?

 

  • Vilka krav ställer sockenstämman på Jonas?
  • Är det rimliga krav tycker du?
  • Är det krav man skulle ställa idag om man anställde en person?
  • Jonas är 19 år när han anställs, vad tror du att han själv tänkte och tyckte om sitt arbete?

 

Sammanfatta vad du fått reda på om Jonas och hans situation.

 

Nu kan du gå tillbaka och att titta på dokument som visar hur man såg på de så kallade sockenlapparna.