Sophias erbjudande

Detta är ett utdrag ur ett protokoll från sockenstämman i Berg. Sockenstämman bestod av prästen och ett antal bönder från socknen. De hade många frågor att ansvara för, bland annat fattigkassan. Det var pengar som samlats in på olika sätt, till exempel gick en del av böter i samband med att brottslingar fick straff till just fattigkassan. Pengarna skulle användas bland annat till att hjälpa de fattiga. Ibland var pengarna en gåva, ibland skulle de betalas tillbaka ungefär som ett lån. Det var många som behövde hjälp, och man var ganska hård i bedömningen kring vem som skulle få ta del av pengarna.

Om man följer Sophia i prästens olika böcker så ser man att hon som liten börjar arbeta på gårdar runt om i Bergs socken. Men, när hon är 13 år händer något. Vad händer?

Till din hjälp har du här utdraget från protokollet från Sockenstämman.

Här har ni även avskrift som kan vara lättare att läsa.

Här finns husförhörslängden

Här finns förklaringar till prästens symboler

 

Läs igenom dokumenten svara på dessa frågor

Sockenstämmans protokoll

  • Vad beslutar sockenstämman gällande Sophia?
  • Vad ska pengarna gå till, enligt sockenstämmans beslut?
  • Varför betalas pengarna ut till Sophias familj, just till detta ändamål?

Husförhörslängd

  • Här är Husförhörslängden för de nästkommande 10 åren. Kan man genom att titta på vad prästen antecknat dra någon slutsats om Sophia gått i skolan eller inte? (använd dig av symbolförklaringen).

Diskussionsfrågor

  • Hur tror du att Sophia och hennes mamma reagerar på beslutet från sockenstämman?
  • Idag har vi skolplikt i Sverige, varför är det lagstadgat att alla barn måste gå i skolan?
  • Hur skulle det ha sett ut för dig, om du inte gått i skolan och dina föräldrar skulle ha lärt dig allt du behövde i livet? Hur skulle det ha sett ut i Sverige?

Nu kan du gå tillbaka till förra sidan och se hur det blev för Sophia när hon blev gammal.