Uppteckningar om sockenlappar

Dokumenten som du nu ska använda dig av brukar kallas för uppteckningar.

De har  skapats genom exempelvis frågelistor, där museet ibland har delat ut listor med frågor kring livet förr, eller att en person berättat, antingen skriftligt eller i en intervju,  som sedan skrivits ned på papper av museets personal.
Museernas arkiv har mängder av uppteckningar där personer på så sätt berättat för museipersonalen om livet förr i tiden.

Fundera: Vad behöver du tänka på när du använder dig av en uppteckning som en historisk källa?

Här hittar du uppteckningarna

Frågor

Läs igenom samtliga dokument, och svara sedan på frågorna.

  • Hur beskrivs sockenlapparna i dessa uppteckningar?
  • Är beskrivningarna samstämmiga?
  • Om inte, vad skiljer dem åt?

 

  • Hur bedömer du dessa källor utifrån de källkritiska perspektiven?
  • Vilken information kan du få från dessa källor? Tänk på begreppen kvarleva och berättande källa.