Vad hände sen med Gunilla?

Om man tittar i Svea Hovrätts arkiv från 1667 kan man se hur de resonerade kring domen av Gunilla Jonsdotter. Eftersom de tyckte att det saknades bevis, och att hon själv nekade till anklagelsen tyckte de inte att hon kunde dömas till döden.

Istället skulle hon få kroppsstraff i form av risslitande och sedan förvisas från Undersåker.

Hur det slutligen gick, vet vi inte. Men troligen blev det riset och sedan blev hon tvungen att lämna socknen.