Vad menas med sex mäns prövning?

Det fanns sex förtroendemän i socken (motsvarande dagens kommun), och dessa kallades sexmän. De hade ansvar för att beslut genomfördes, att de som var dömda till kyrkotukt (hur man skulle uppfostra och straffa folk för brott mot kyrkans regler) straffades, men också för att kyrkobyggnaden och prästgården underhölls. De skulle också hjälpa prästen i olika ärenden.

Den här gången skulle de alltså också bestämma hur mycket skatt Peter skulle betala.