Vad vet vi om Peter Alexandersson?

Ytterligare ett brev skrivs samma dag som det vi tidigare läst, och detta syddes senare ihop med det första. Detta andra brev, är något skadat och därför svårt att tyda. Peter Alexandersson får i alla fall ytterligare ett gods. Texten har tolkats som Landsom, ett ödesböle som låg tillsammans med Våge. Anledningen till att Peter Alexandersson får gåvor av kungen, kan ha varit att han stridit för kungen under året.

 

Kung Håkan stadfäster sin rådgivares, riddaren Narve Ingevaldssons, brev för Peter (Alexandersson) i Börön på skattegodset..... och förbjuder alla och envar att hindra Peter och hans arvingar emot detta brevs bestämmelser. Utfärdaren beseglar.
Kung Håkan stadfäster sin rådgivares, riddaren Narve Ingevaldssons, brev för Peter (Alexandersson) i Börön på skattegodset….. och förbjuder alla och envar att hindra Peter och hans arvingar emot detta brevs bestämmelser. Utfärdaren beseglar.

 

 

1372 har Peter Alexandersson själv kommit i kungens tjänst. Nu utfärdas ett skyddsbrev av kungen, där Peter tillsammans med sin fru, barn och egendom får beskydd av kungen. Eftersom Peter nu är anställd av kungen, slipper han i och med brevet också betala tull och skatter för sätesgården Börön. Alla som står i skuld till Peter ska också reglera dessa skulder inom ½ månad, annars får de betala böter.

Håkan, Norges och Sveriges kung, tager Peter Alexandersson, hans hustru, barn och i riket befintliga egendom och lösöre i sitt beskydd. Därjämte skänker kungen Peter frihet från utgärder, skatter, tull och pålagor för hans sätesgård Börön (i Lockne socken).
Håkan, Norges och Sveriges kung, tager Peter Alexandersson, hans hustru, barn och i riket befintliga egendom och lösöre i sitt beskydd. Därjämte skänker kungen Peter frihet från utgärder, skatter, tull och pålagor för hans sätesgård Börön (i Lockne socken).