Kris!

Uppgifter

Det är inte bara i samband med krig det blir kris i samhället. Det finns t ex en liten risk att jorden drabbas av en solstorm. Det innebär att all magnetism slås ut. Det betyder att inga datorer, tv-apparater, mobiler eller liknande fungerar. Det finns inte heller någon ström, så du har varken tillgång till kyl eller frys, spis eller lampor. Transporterna kan inte heller fungera, ingen bensin finns tillgänglig.

Det är inte bara du som drabbas av den här katastrofen, utan hela världen. Men det vet du förstås inte ens om eftersom telefoner och Internet slutat fungera…

Diskutera

1. Hur tror du att du reagerar när det händer? Vad är det första ni gör?

2. Efter ett dygn, vad tror du händer då? Hur gör ni för att förbereda er för att klara er även senare?

3. Hur tror ni man klarar sig bäst – genom att tänka på sig själv i största möjliga mån, eller genom att samarbeta och dela med sig?

4. Vad har ni för möjligheter att leva i ett samhälle utan värme, kranvatten, spis, kyl o s v? Vad har ni för alternativa sätt att försörja er på? Hur löser ni situationen?

 • Tänk efter vad det finns för möjligheter att få rent vatten!
 • Vad för mat kan ni själva hitta ute i naturen?
 • Vilka frukter, bär och svampar kan ni hitta att äta?
 • Har ni möjlighet att fånga djur att äta?
 • Vet ni i så fall hur man tillreder djuren? (flår dem och tar ur inälvor…)
 • Har ni möjlighet att fiska?
 • Hur gör man bäst för att hålla värmen mitt i vintern?
 • Kan ni göra upp eld, och har ni någon plats att göra upp eld på? (kol och tändvätska finns inte!)
 • Hur tror ni att ni håller kontakt med andra människor? Alla vill väl veta vad som händer och om det kommer några nyheter – hur gör ni för att samordna sådant?
 • Känner ni till några läkemedel från naturen, sådant som ni själva skulle kunna få tag i under en sådan här situation?

5. I temat om kristid / barn och ungdomar kan du läsa om ungdomens riksinsamling. Vilka tips tar ni till er?!

6. Under en sådan extrem krissituation som vi nu tänker oss, vilka arbeten skulle man vara tvungen att se till att någon skötte, och vilka skulle man kunna ”dra in på” tillfälligt?

Förmågor

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar