Fri översättning av tyskt brev

Tyska Konsulatet

Östersund, den 7 februari 1941

Har just mottagit ett telefonsamtal från herr konsul Nolda
som är i Storlien, där han sammanträffar med amiralen för Örlogsflottan i Norge. Nu i eftermiddag kommer den särskilt iordningsställda vagnen med amiralen till Östersund och som herr konsul Nolda nu meddelar behöver man

2 kg bönkaffe och

2 kg smör

Det hemställes vördsamt att ett särskilt tillstånd till inköp av de ovannämnda varorna utfärdas.

Underskrift av

Konsulat sekreterare

Stämpel

Till

Kristidsnämnden i Östersund

licens 7/2
2 kg kaffe
2 ” smör
enl. löfte av Åslund