Beredskapssjukhuset på Frösön

Omkring 10% av de flyktingar som kom från Norge till Jämtland var inte norrmän. De flesta kom från Östeuropa och hade varit tyska krigsfångar. Vid slutet av kriget inrättade man därför ett särskilt beredskapssjukhus för krigsfångar vid Frösö sjukhus. I slutet av 1945 fanns där ett 90-tal patienter, varav många hade traumatiska krigsupplevelser bakom sig.

Dessa bilder föreställer både personal och flyktingar som befann sig på Beredskapssjukhuset på Frösön, under tiden 1945-1946.
Till Beredskapssjukhuset kom många flyktingar, framförallt jugoslaver som flytt kriget i Norge och var i behov av vård. Alla flyktingar överlevde inte och fick därmed inte återvända hem utan blev begravda på Frösö kyrkogård.

Fotografierna är hämtade ur Ingeborg Lindgren, Frösö arkiv, Vol., 2, 1945-1986. Ingeborg Lindgren var sköterska på sjukhuset, och fick en väldigt varm och nära relation med många av patienterna. Även efter kriget höll hon kontakt med några av de som hon haft som patienter.

 

I media skrevs det mycket om andra världskriget och dess människoöden, även långt efter det att kriget var slut. Här har Östersunds Posten skrivit om några av de Jugoslaviska flyktingar som var på Beredskapssjukhuset.

Artiklarna är daterade 26 november 1945, 30 november 1945 och 30 augusti 1958 och kan återfinnas hos Östersunds Posten.