Flyktingbarn från Finland

Under andra världskriget åren 1939-1945, kom det väldigt många krigsbarn till Sverige. Det kom barn från Norge och Tyskland men de flesta var från Finland och man har räknat till att de var ca 70 000 barn.

Det svenska intresset att hjälpa Finland var stort, och det hette att ”Finlands sak är vår sak”.

Helmi Erving-Odelberg var barn i Finland när andra världskriget bröt ut. Hon kom till Sverige och var ”krigsbarn” här under åren 1942 – 1947. Här är hennes berättelse.

Symbol som visade den solidaritet och omtanke som de finska krigsbarnen fick känna i Sverige.
Symbol som visade den solidaritet och omtanke som de finska krigsbarnen fick känna i Sverige.

Helmis berättelse

Om Helmi