Flyktingar från övriga Europa

När en flykting togs omhand, förtecknade man vilka saker han eller hon hade med sig, en persedelförteckning
När en flykting togs omhand, förtecknade man vilka saker han eller hon hade med sig, en persedelförteckning
Reflektera: Tror du att ”samhället”, d v s människorna i Sverige men också politikerna, såg annorlunda på flyktingfrågan under andra världskriget jämfört med nu?
Reflektera: Tror du att ”samhället”, d v s människorna i Sverige men också politikerna, såg annorlunda på flyktingfrågan under andra världskriget jämfört med nu?

Det kom många flyktingar från det krigsdrabbade Norge över gränsen till Sverige under andra världskriget. Flyktingarna som passerade gränsen var av många olika nationaliteter och med många olika erfarenheter. Genom att klicka på dokumenten kan ni botanisera i några av de många olika flyktingöden som det finns handlingar om på Landsarkivet i Östersund.

Judiska flyktingar

Vilka framtidsdrömmar hade Levi? Beskriv stegringen av förföljelser av judar i Norge. Varför fick han inte ha en radioapparat? Fick han stanna i Sverige, eller blev han avvisad? Vad var  skillnaden tror du mellan de personer som fick stanna i Sverige och inte?
Vilka framtidsdrömmar hade Levi? Beskriv stegringen av förföljelser av judar i Norge. Varför fick han inte ha en radioapparat? Fick han stanna i Sverige, eller blev han avvisad?
Vad var  skillnaden tror du mellan de personer som fick stanna i Sverige och inte?

Tyska soldater

tyska flyktingar
Handlingarna är hämtad ur Tännäs Landsfiskals distrikts arkiv A1:3. Överstrykningar är gjorda av respekt för personers identitet.

Brittiska flygare, från Royal Air Force

Varför störtade planet? Vilka fanns ombord? Varför kom de till Sverige?
Varför störtade planet? Vilka fanns ombord? Varför kom de till Sverige?

Flyktingar från dåvarande Jugoslavien

 

Hur kunde den jugoslaviske fången prata med svenskarna? Hur lyckades han fly? Vad ville han göra i Sverige? Varför tog tyskarna hans ring och klocka?
Hur kunde den jugoslaviske fången prata med svenskarna? Hur lyckades han fly? Vad ville han göra i Sverige? Varför tog tyskarna hans ring och klocka?

Danska flyktingar

Vad var Todt för en organisation, och varför arbetade Madsen för dem? Varför hade Todt tagit hans pass? Vad är gulsot? Är det farligt?
Vad var Todt för en organisation, och varför arbetade Madsen för dem?
Varför hade Todt tagit hans pass? Vad är gulsot? Är det farligt?