Spioner och kurirer

press1press2När  Norge ockuperades av Tyskland, byggdes en norsk motståndsrörelse upp. Hemliga meddelanden skickades med budbärare, kurirer, ofta via kontakter i Sverige. En omfattande kurirtrafik mellan länderna byggdes upp där man hade kontakter på båda sidor av gränsen. Många svenskar deltog i denna kurirtrafik, både som budbärare och som kontaktmän. Med hjälp av kurirtrafiken kunde information, utrustning, förnödenheter som motståndsrörelsen behövde och ibland också flyktingar passera gränsen mellan länderna.

Till vänster: Tidningsartiklar rörande spioneri i Norge. Pressklipp från, Tidningsurklipp rörande spioneri i Norge. Pressklipp ur Tännäs Landsfiskals distriktsarkiv EX:I

Här kan du läsa ”Rapporter rörande norska förhållanden”. Rapporten kommer från, Skalstugans tullstationsarkiv, Hemliga handlingar FI:1. Överstrykningar är gjorda för att skydda personers identitet. 

Spioner stöter man på titt som tätt i handlingar rörande andra världskriget i arkiven. Spionerna var av olika nationaliteter med varierande ideologier.

En fransk spion

Överstrykningar är gjorda för att skydda personers identitet. Handlingarna kommer från, Undersåkers landsfiskaldistrikts arkiv, hemliga handlingar E10:3

En svensk spion

Överstrykningar är gjorda för att skydda personers identitet Handlingen kommer från, Undersåkers landsfiskaldistrikts arkiv, hemliga handlingar E10:3
Överstrykningar är gjorda för att skydda personers identitet
Handlingen kommer från,
Undersåkers landsfiskaldistrikts arkiv, hemliga handlingar E10:3
Källkritiska frågor till dokument om en svensk spion
Källkritiska frågor till dokument om en svensk spion

En av de mer legendariska kontaktmännen på svensk sida var dåvarande provinsialläkaren i Gäddede, David Hummel. Han deltog som en av de svenska förtroendemän som blivit utsedda av norska legionen i Stockholm. Under åren 1942-1945 hade man t ex en hemlig väg för meddelanden från Namsos via Grong och norra Blåsjön till Gäddede och vidare till Stockholm där personer från norska regeringen tog emot informationen.

 

Här är en liten handbok om hur man skall motverka spionage och hur man gör om man upptäcker spionage. PM kommer från, Stadsfiskalen Östersunds arkiv E10:1. Klicka på första bilden för att få dem i större format.

Kurirverksamheten motarbetades i början av de svenska myndigheterna. Man avlyssnade telefoner och censurerade brev, och de inblandade riskerade att bli straffade. Allteftersom tiden gick, och krigslyckan vände för tyskarna, så ändrades dock Sveriges inställning. I slutet av kriget fungerade kurirtrafiken utan större besvär.

Innan mail och sms, var att skicka ett telegram det snabbaste kommunikationssättet. Det användes flitigt under andra världskriget. Handlingen kommer från, Landsfogden i Jämtlandslänsarkiv D3a:11
Innan mail och sms, var att skicka ett telegram det snabbaste kommunikationssättet. Det användes flitigt under andra världskriget. Handlingen kommer från, Landsfogden i Jämtlandslänsarkiv D3a:11