Del 2 Frågor kring källmaterialet – eget arbete

a) Generella och återkommande källkritiska frågor

 • Fakta– Vilken information får du direkt från källan? Vad kan du faktiskt veta och utläsa av källan? Vem? Vad? När?
 • Sammanhang och tolkningar utifrån den historiska kontexten– Vad säger källan om sin samtid? På vilket sätt är materialet talande för sin samtid? Hur tolkar du materialet utifrån detta och vilka slutsatser drar du? Vilka likheter eller skillnader finns jämfört med dagens samhälle? Kan man förutspå något gällande framtiden?
 • Trovärdighet och relevans utifrån de källkritiska kriterierna tid, beroende, tendens – Utifrån det du vet om källorna; Är källorna trovärdiga? Källornas styrkor och svagheter? Hur kan de tolkas?

Eller så förenklar du källkunskapsfrågorna med att bara tänka och besvara dem utifrån:

Vem? Vad? Varför? När? – istället för ovanstående.

b) Specifika frågor till källmaterialet

Ur skriften Husmodersgymnastik, ”Varför bör husmödrar gymnastisera”, 1944

Text ur Husmodersgymnastik

 • Ange några skäl till varför husmödrar bör gymnastisera enligt texten! 
 • Vilka mervärden förutom fysisk styrka och friskhet får man genom gymnastiken?
 • Vilken betydelse har skribentens titel som docent och överläkare för trovärdigheten tror du? Förklara!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Affisch om ”Skidtävlan, fest och dans”, 1932

Affisch med "Skidtävlan, fest och dans 1932"

 • Vilka idrottsliga aktiviteter gäller under dagen?
 • Till vilka målgrupper riktar sig affischen?
 •  Vilka mervärden utöver att tävla i skidor ser du att man erbjuder?
 •  …hade du anmält dig? Varför, varför inte?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografi- publikbild från världsmästerskap i skridsko, 1957 

Publik i träd. Skridsko VM 1957

 •  Vad berättar fotot om intresset för skridskoåkningen vid denna tid?
 •  Finns det motsvarande publikmagneter och sportarrangemang idag? Om ja- på vilka vis tror du de skiljer sig åt? Varför?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledartext ur Frisksport med Swing, ”Livets mening- livet självt”, 1937

Ledartext ur Frisksport med Swing

 •  I första stycket- Vad tror du att skribenten menar med att man ska ”leva livet”?
 •  Hur ser vägen ut? Alltså vad ska och kan man göra för att nå målet?
 •  Hur blir människor som inte tar tag i sin hälsa och sina tankar enligt texten? Ge exempel!
 •  …finns det något som du håller med om, eller motsätter dig, i texten? Vad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Eventuellt- summera och diskutera slutsatser av del 2