Källmaterialen och information om dem

I källmaterialen möter ni information och nyheter som människor vid den här tiden fick ta del av. Att upplysa och ge kunskaper om hur och varför man skulle idrotta och ta hand om sig var en viktig del i att uppnå en sund och stark befolkning.

Skriften ”Husmodersgymnastik” gavs ut av Kooperativa förbundet 1944. Här var både män och många hemarbetande kvinnor, eller husmödrar som de kallades, medlemmar. Den inledande ledartexten ”Varför bör husmödrar gymnastisera” är skriven av docent Nils Silfverskiöld som förklarar och ger information.

Affischer om vad som var på gång var den tidens nyhets- och evenemangsinformation. Uppsatta på byns anslagstavla eller andra allmänna platser var det den tidens sätt att nå ut med information på ett effektivt sätt. Affischen från Sörbygdens IF i Hammarstrand 1932 bjuder in till en heldag och verkar locka med både det ena och det andra.

Ni får ta del av ett fotografi från 1957 när Idrottsföreningen Castor tillsammans med A4 -Idrottsförening arrangerade världsmästerskap i skridskoåkning. Fotot är taget av Hallings foto vid idrottsplatsen Fyrvalla i Östersund där skridskobanan var belägen.

Sista källan är en ledartext- ”Livets mening- livet självt”, vilken inleder tidskriften ”Frisksport med Swing – en tidning för sport och kroppskultur” från 1937. Denna tidskrift var frisksportarrörelsens huvudsakliga forum och i ledartexten skriver redaktören Allan Hagberg uppmanande om hans syn på varför frisksporten behövs på olika plan.

Källmaterialen

A) ”Varför bör husmödrar gymnastisera”, docent Nils Silfverskiöld, i ”Husmodersgymnastik”, Löfstrand Elly och Rydin Birgit (Red.) Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm 1944

Text ur Husmodersgymnastik

 

B) Affisch från Sörbygdens IF, Hammarstrand, arkiv. Skidtävlan, fest och dans, 1932, FAJ

Affisch med "Skidtävlan, fest och dans 1932"

 

C) Fotografi av publik, Skridsko VM 1957. 

 

D) ”Livets mening”, Hagberg, Allan, i Frisksport med swing- en tidning för sport och kroppskultur, Swalander-Windmark, Agne och Hagberg, Allan (Red.), nr. 10, 1937

Ledartext; livets mening, ur Frisksport med Swing