Bliv vid din läst…

Andra halvan av 1800-talet är en tid av stor samhällsförändring. Sverige går från att vara ett bondesamhälle till att bli ett industrisamhälle. Land byts mot stad. Dräng blir industriarbetare. De sociala skyddsnät som vi har i Sverige idag börjar så smått att växa fram. Kyrkan går från att vara en central del i samhället till att bli mindre viktig. Men Sverige är fortfarande inte en demokrati. Det är endast män med viss inkomst som till exempel har rösträtt.  En stor del av befolkningen lever i fattigdom och utan möjlighet att kunna påverka sin situation. Under större delen av 1800-talet lärde sig barnen fortfarande  det de behövde kunna i livet till stor del av sina föräldrar, och av den anledningen var det svårt att förändra sin tillvaro. ”Skomakare bliv vid din läst”, är ett uttryck från denna tid – det man fötts till, skulle man förbli.

Sophia Pålsdotter levde just denna tid, men parallellt med att Sverige genomgår stora förändringar så var hennes möjligheter att förändra sin egen tillvaro väldigt små. 

Genom att lägga samman olika historiska källor, kan du ta reda på mer om Sophia. Följ länken här.