Orienterande avskrifter (övningar)

Orienterande avskrifter

Här kommer några utvalde frågor från de avskrifter som finns från dokumenten från Tyst och Lek och Allvar som medlemmarna i diskussionsklubben diskuterat.

Från Tyst:

  • Varför får skomakaren så ofta lungsot?
  • Är krig nödvändigt?
  • Varför snusa?
  • När ska man gifta sig?
  • Varför får inte tjejer vara med?
  • Är det en ekonomisk fördel att använda konstgjort gödningsmedel?

Om du vill se alla frågorna och samtidigt se vad ungdomarna svarade finns länkarna här nedanför!

Orienterande avskrifter konst prot, bok2 (Tyst)

Orienterande avskrifter 20 april 1890, bok1 (Tyst)

Orienterande avskrifter 1 feb 1891, bok2 (Tyst)

Orienterande avskrifter 15 febr 1891, bok2 (Tyst)

Från Lek Och Allvar:

  • Hur bör en medlem uttrycka sig i diskussion?
  • När kan en yngling anses vara man?

Om du vill se alla frågorna och samtidigt se vad ungdomarna svarade finns länkarna här nedanför!

Orienterande avskrifter konst prot och tre mötesprotokoll (Lek och Allvar)

Orienterande avskrifter 5 april 1903, bok2 (Lek och Allvar)

Orienterande avskrifter, 4 jan 1903, bok 2 (Lek och Allvar)