Avskrift Sophias erbjudande

Källa: Bergs kyrkoarkiv, KI:3, s 283

 

Utdrag ur protokoll från sockenstämman hållen den 29 oktober 1854 med Bergs sockenmän

  • 1.

Beslutades att för enkan Brita Johansdotters dotter Lisbeth Carlsdotter, och lappflickan Maria Nilsdotters dotter Sophia Pålsdotter skall beviljas tre (3) Riksdaler i bidrag från fattigkassan för dem, då de under innevarande termin får undervisning i skolan.