Frågor till Sophias erbjudande

Läs igenom dokumenten och fundera på följande frågor

Protokollet från sockenstämman

  • Vad beslutar sockenstämman gällande Sophia?
  • Vad ska pengarna gå till, enligt sockenstämmans beslut?
  • Varför betalas pengarna ut till Sophias familj, just till detta ändamål?

Husförhörslängden

  • I Husförhörslängden (för åren då Sophia är mellan 14-24 år). Kan du genom att titta på vad prästen antecknat dra någon slutsats om Sophia gått i skolan eller inte?

Diskussionsfrågor

  • Hur tror du att Sophia och hennes mamma reagerar på beslutet från sockenstämman?
  • Idag har vi skolplikt i Sverige, varför är det lagstadgat att alla barn måste gå i skolan?
  • Hur skulle det ha sett ut för dig, om du inte gått i skolan och dina föräldrar skulle ha lärt dig allt du behövde i livet? Hur skulle det ha sett ut i Sverige?