Diskussionsföreningen Tyst från Rödön

 Om föreningen

Diskussionsföreningen Tyst grundades annandag påsk 1890. Medlemmarna träffas sedan två söndagar i månaden. Föreningen bildades av ett 20-tal unga män, de flesta bondpojkar i 20-årsåldern. Till en början turades de om att hålla träffarna hemma hos varandra på Rödön, Jämtland.

Fråga inlämnad till diskussionsklubben "Tyst": "En fråga till Tyst. Passar det tjenstepigor att gå klädda i barätt frågar Cassidanam. No 27
Fråga inlämnad till diskussionsklubben ”Tyst”: ”En fråga till Tyst. Passar det tjenstepigor att gå klädda i barätt frågar Cassidanam. No 27

De frågor som skulle diskuteras väcktes av medlemmarna i turordning. Det varierade från djupt allvarliga och ideologiska frågor till små humoristiska tankar, som den på bilden ovan.  Att många av deltagarna är bönder märker man på en del av de frågor som tas upp. Exempel på detta är diskussionerna om konstgödsel, vilka grödor som ska odlas och om det är bäst att lägga gödseln ovanpå eller om man ska plöja ned den. Andra diskussioner kunde handla om utvandringen, oäkta barns arvsrätt och om krig är nödvändiga.

Vad som diskuterades på mötena finns idag kvar i två protokollsböcker. Här finns angivet datum, vilka som inte var på plats och därefter frågorna en efter en, med talarnas namn och vad de sa i diskussionen – nästan allt är nedskrivet. Det gör att vi kan läsa om vilka frågor som var aktuella för människor för över 120 år sedan, och vad de olika personerna tyckte i de diskussioner som förekom på mötena. Ibland kanske diskussionerna känns ålderdomliga, medan andra frågor som diskuteras kanske lika gärna hade kunnat diskuteras idag – klimatpåverkan, rökningens skadeverkningar och vad lycka är.

Här nedan kan du välja en fråga i förteckningen. Sedan finns både protokollen i original och som avskrifter.

Protokollbok nummer 1, 1890

Förteckning över diskussionerna, Bok 1

Här hittar du originaltexterna som pdf-dokument:

Sid 1-20, sid 20-44, sid 45-62, sid 63-88

Här hittar du avskrifter av bok nummer 1:

Sid 1-20, sid 21-40, sid 41-60, sid 61-80

Protokollbok nummer 2, 1890-1891

Förteckning över diskussionerna, Bok 2

Här hittar du originaltexterna som pdf-dokument.

Sid 1-12, sid 13-25, sid 26-43, sid 44-62, sid 63- 78, sid 79-94, sid 95-112, sid 113-133

Här hittar du avskrifter till bok nummer 2:

Sid 1-19, sid 20-38, sid 39-57 sid 57-62

Eftersom det är så många frågor som diskuterats har vi samman-ställt dem även utifrån tema.  Du hittar dem under länken nedan

Föreningarnas diskussioner utifrån tema