Källmaterialen och information om dem

I källmaterialen möter ni en hel del information som människor vid den här tiden fick ta del av för att lära sig hur och varför man skulle hålla sig ren. Att sprida kunskap om detta nya var en viktig del i att uppnå målet med ökad nationell hygien och hälsa hos folk. Affischer som sattes upp på allmänna platser och informationsblad som delades ut eller trycktes i tidningen, var den tidens sätt att nå ut med information på ett effektivt sätt.

Man får även ta del av bad- och tvättstugeföreningarnas egen dokumentation som visar hur folk i föreningarna tänkte och gjorde när det kom till bad och tvätt. I Orrvikens badhusförenings arkiv kan vi ta del av deras stadgar. Stadgarna, som medlemmarna gemensamt kommit överens om, beskriver föreningens grundläggande ”regler”. Här kan man bland annat läsa om vad föreningens mål är, men även hur och varför föreningen ska bedriva sin verksamhet.

Den sista källan är ett brev skrivet av en kommitté bestående av två damer från Orrvikens badhusförening. De har fått i uppgift att ta reda på om ett tvättmaskins- och centrifuginköp skulle kunna vara något för deras förening att satsa på. Brevet är skrivet till styrelsen i föreningen. 

Syftet med dessa källor är att ge en bild av på vilket sätt man informerade, vad man ansåg var viktigt, samt hur man tog sig an detta med fysisk renhet ute i byarna i och med startandet av bad- och tvättstugeföreningar. 

A)     ”Vill du bli frisk och stark- bada bastu”-  affisch från SFFF (Svenska föreningen för folkbad) ur  Kyrkslättens badförenings arkiv, Pålgård

 

 

B)     ”Badregler för inomhusbad” – informationsblad från SFFF (Svenska föreningen för folkbad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)     ”Utdrag ur stadgar” ur arkivet; Orrvikens badhusförening u.p.a. 1946l

D)    ”Brev från kommittén för tvättmaskinsinköp” ur arkivet; Orrvikens badhusförening u.p.a. 1946

Avskrift av brev från kommittén för inköp av tvättmaskin

 Frågor kring källmaterialet