Del 2 Frågor kring källmaterialet – eget arbete

a) Generella och återkommande källkritiska frågor Fakta– Vilken information får du direkt från källan? Vad kan du faktiskt veta och utläsa av källan? Vem? Vad? När? Sammanhang och tolkningar utifrån den historiska kontexten– Vad säger källan om sin samtid? På vilket sätt är materialet talande för sin samtid? Hur tolkar du materialet utifrån detta och […]

Del 2 Frågor kring källmaterialet – eget arbete Läs mer »