Mia Nilsson

Undantagen

Allmän rösträtt infördes 1919 Men i vissa städer innebar den nya reformen att 25 % av männen fortfarande saknade rösträtt, och att vissa som haft rätt att rösta tidigare nu plötsligt inte fick. Vi fick inte rösta 1921, de så kallade ordentlighetsstrecken: Man fick inte rösta om man var yngre än 23 år, en ålder man …

Undantagen Läs mer »

Är dagens skola tillräckligt bra?

Den 1 juni 1890 samlades medlemmarna till möte. Den första frågan de skulle diskutera löd:  Kan vår folkskoleundervisning enligt nuvarande ritual, sägas omfatta de kunskaper som det uppväxande slägtet för framtiden bäst behöfver? Eller med moderna ord: Lär sig barnen det de behöver inför framtiden? Gruppen hade många synpunkter och verkade väldigt överens i frågan, så …

Är dagens skola tillräckligt bra? Läs mer »

Tolkning Gunilla Jonsdotter

Extra ordinarie ting 6 november 1665 i Undersåker Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 39r-41r, ÖLA. Den 6 november 1665 stod lappkvinnan Gunilla Jonsdotter inför Undersåkers tingsrätt. Hon hade på Ovikens extra ordinarie ting den 30 februari 1665 anklagats av den lärde kaplanen Herr Werner Adamsson  för att ha förgjort hans saliga …

Tolkning Gunilla Jonsdotter Läs mer »

Avskrift

Extra ordinarie ting 6 november 1665 i Undersåker Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 39r-41r, ÖLA. Anno 1665 den 6 novembris, oppå Vndersåkers laga ting förestältes enn lappkäring, Gunnila Jonsdotter ben:d hwilken oppå Owikens \extra ordinarie/ landzting den 30 februarij 1665 aff capellanen der sammestedes, wällärde h:r Werner Adamsson beskylltes och förwitades …

Avskrift Läs mer »