Mia Nilsson

Undantagen

Allmän rösträtt infördes 1919 Men i vissa städer innebar den nya reformen att 25 % av männen fortfarande saknade rösträtt, och att vissa som haft rätt att rösta tidigare nu plötsligt inte fick. Vi fick inte rösta 1921, de så kallade ordentlighetsstrecken: Man fick inte rösta om man var yngre än 23 år, en ålder man […]

Undantagen Läs mer »

Är dagens skola tillräckligt bra?

Den 1 juni 1890 samlades medlemmarna till möte. Den första frågan de skulle diskutera löd:  Kan vår folkskoleundervisning enligt nuvarande ritual, sägas omfatta de kunskaper som det uppväxande slägtet för framtiden bäst behöfver? Eller med moderna ord: Lär sig barnen det de behöver inför framtiden? Gruppen hade många synpunkter och verkade väldigt överens i frågan, så

Är dagens skola tillräckligt bra? Läs mer »

Avskrift

Extra ordinarie ting 6 november 1665 i Undersåker Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 39r-41r, ÖLA. Anno 1665 den 6 novembris, oppå Vndersåkers laga ting förestältes enn lappkäring, Gunnila Jonsdotter ben:d hwilken oppå Owikens \extra ordinarie/ landzting den 30 februarij 1665 aff capellanen der sammestedes, wällärde h:r Werner Adamsson beskylltes och förwitades

Avskrift Läs mer »